Kartu su partneriais kreipėmės į SAM ir stacionarus dėl gimdyvių teisių

Šiandien mums svarbi diena – parengėme ir išsiuntėme kreipimąsi DĖL GALIMYBĖS GIMDYME DALYVAUTI MOTERS PASIRINKTAM LYDINČIAM ASMENIUI Sveikatos apsaugos ministrui ir visiems stacionarams, kuriuose vyksta gimdymai. Esame dėkingos už palaikymą, kurį išreiškė Asociacija Lygiai, Iniciatyva Mama mums rūpi, Lietuvos akušerių asociacija, Lietuvos Dulų asociacija Dulos Lietuvoje, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Moterų Informacijos Centras, Šeimų asociacija, Vilniaus Moterų namai, VšĮ „Krizinio nėštumo centras” Neplanuotas nėštumas, VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, VšĮ Stebėk teises, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Ištrauka iš kreipimosi:

Moterų galimybė pasirinkti lydintį asmenį gimdymo metu stipriai sumažėjo nuo COVID-19 pandemijos pradžios ir iki šiol nepasiekė ikipandeminio lygio. MGIS atliktos 2019-2020 m. gimdyvių patirčių apklausos (projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis), kurioje dalyvavo 2,7 tūkstančio 2019-2020 m. Lietuvoje gimdžiusių moterų, rezultatai rodo, kad iki pirmojo karantino paskelbimo 83 procentus gimdyvių lydėjo jų pasirinktas asmuo. Tačiau iki pat 2020 metų pabaigos, net ir atšaukus karantiną 2020 metų vasarą, minėtas rodiklis negrįžo iki ankstesnių skaičių ir gimdymo metu lydintį asmenį turėjo tik 57 procentai moterų. Skirtingose ligoninėse moterų galimybė rinktis lydintį asmenį varijuoja nuo 15 iki 68 procentų. Tai reiškia, kad šiuo metu Lietuvoje gimdančių moterų galimybė pasirinkti, kas jas lydės, yra stipriai apribota: daug moterų jos išvis neturi, kai kurioms sudaromos kliūtys rinktis joms tinkamiausią asmenį arba ribojamas šio asmens dalyvavimo laikas.

<…>

Visų pasirašančiųjų vardu:

Kreipiamės į gerbiamą Ministrą ir prašome įpareigoti visus gimdymo stacionarus suvienodinti praktiką užtikrinant teisę gimdyvei laisvai pasirinkti lydintį asmenį, neriboti moters pasirinkto asmens buvimo laiko gimdymo metu ir kitaip užtikrinti orų moters reprodukcinių teisių įgyvendinimą gimdymo stacionaruose atsižvelgiant į tai, kad reprodukcinės teisės yra neatskiriama žmogaus teisių dalis.

Kreipiamės į stacionarų administracijas ir kviečiame įsitikinti, kad įstaigos užtikrina teisę gimdyvei laisvai pasirinkti lydintį asmenį ir neriboja moters pasirinkto asmens buvimo laiko gimdymo metu. Jei tokie ribojimai buvo taikomi įstaigos viduje, skatiname imtis iniciatyvos ir jau dabar pakeisti praktikas į užtikrinančias orų moters reprodukcinių teisių įgyvendinimą.

Labai tikimės, kad su palaikymu ir stacionarų supratingumu, žengsime dar vieną žingsnį oraus ir pagarbaus gimdymo link!

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi