MGIS laimėjo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą

MGIS laimėjo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą. Iš maždaug 200 dalyvių buvo atrinkta apie 50, todėl jaučiamės įveikusios nemažą atranką. Turėdamos finansavimą galėsime skirti dar didesnes pajėgas 2022 metų apklausos „Mano gimdymas“ duomenims analizuoti bei organizacijai plėsti ir stiprinti.

Laimėdama konkursą MGIS iki 2023 metų lapkričio 30 d. įsipareigojo:

  • organizuoti metinį narių susirinkimą;
  • organizuoti strateginio planavimo sesiją;
  • analizuoti 2022 metų apklausos „Mano gimdymas“ duomenis, juos pristatyti visuomenei, medikams ir politikos formuotojams;
  • atnaujinti bei patobulinti 2023 metų apklausą „Mano gimdymas“, išgryninant ir sukonkretinant klausimyną;
  • konsultuotis dėl apklausos duomenų etiško atvėrimo;
  • tobulinti organizacijos savanorių ir narių kompetencijas;
  • atnaujinti MGIS internetinį puslapį.

MGIS įsipareigoja svetainėje bei socialiniuose tinkluose nuolat informuoti apie vykdomas veiklas ir pasiekimus.

Tikimės, kad pasibaigus projekto laikotarpiui, MGIS turės dar aiškesnę ateities veiklų viziją, stipresnes kompetencijas bei komunikaciją ir, žinoma, profesionaliai išanalizuotus apklausos duomenis, atnešiančius naudą tiek būsimoms gimdyvėms, tiek medicinos personalui.

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi