Pristatėme apklausos „Mano gimdymas” rezultatus

Rugsėjo 27 dieną LR Seime įvyko apklausos “Mano gimdymas” 2019-2020 rezultatų pristatymas. Esame dėkingos visiems gyvai ir per nuotolį prisijungusiems už dalyvavimą ir diskusiją, MotherNet atstovėms – už pranešimą „Gimdymas: motinystės studijų perspektyva”, o LRS Žmogaus teisių komitetui – už partnerystę.

Apklausa “Mano gimdymas” – tai galimybė mums visiems išgirsti pačių gimdyvių patirtis ir pamatyti, kokią situaciją gimdymo priežiūros sistemoje iš moterų perspektyvos turime šiuo momentu.

Vienas iš svarbiausių mūsų tikslų renginyje buvo ne tik suteikti dalyviams galimybę susipažinti su duomenimis, bet ir pakviesti pažiūrėti į juos kaip į atspirties tašką ieškant sprendimų situacijai pagerinti.

Kitas svarbus tikslas – pagaliau suteikti moterų subjektyvioms patirtims tą dėmesį, kuris pernelyg dažnai nuvertinamas, pašiepiamas ar iš jų atimamas. Ištraukti jas iš „užgaidų, muzikos ir smilkalų gimdykloje” diskurso ir sugrąžinti į žmogaus teisių sferą. Nes tik gerbdami gimdančią moterį, pripažindami jos žmogiškumą, aktyvumą ir individualumą, galėsime pasiekti tikrą pokytį.

Esame dėkingos visiems dalyvavusiems diskusijoje: Lietuvos akušerių ginekologų draugijai, Lietuvos akušerių sąjungai, Lietuvos akušerių asociacijai, ligoninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. Buvo įvardintas poreikis stiprinti ligoninių personalo gebėjimus komunikacijos srityje, didinti jų žinias žmogaus teisių klausimais, aiškiau apibrėžti akušerinio smurto sąvoką ir gerinti nėščiųjų pasiruošimą gimdymui ligoninėse, kad kiekviena moteris turėtų objektyvesnę informaciją apie praktikas stacionare. Iškelta ir tęstinės akušerinės priežiūros modelio idėja ir jos nauda. Buvo įgarsintas Sveikatos apsaugos ministerijos įsitraukimo trūkumas – jos atstovų renginyje nebuvo. Tikimės, kad konstruktyvaus bendradarbiavimo būdą ateityje atrasime.

Pranešimų ir diskusijos įrašas:

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis