Maždaug keturios iš penkių moterų yra patenkintos Lietuvoje gauta gimdymo priežiūra

Ką rodo Lietuvoje gimdžiusių ir mūsų apklausoje dalyvavusių moterų atsakymai? Pradedame jais dalintis – skelbiame apibendrintus apklausos duomenis ir tai dabar darysime kas savaitę. Pirmoji tema – pati bendriausia, kuri labiausiai atspindi šio projekto tikslą – sužinoti, kaip Lietuvoje gimdžiusios moterys vertina savo patirtį. Koks jų subjektyvus požiūris, kurį labiausiai ir norėjome atspindėti darydamos šį projektą?

Klausimas: ar 2019-2020 metais Lietuvoje moterys buvo patenkintos joms gimdymo metu ir po jo suteikta priežiūra? Kokį poveikį šiems vertinimams turėjo Covid-19 pandemija ir karantino suvaržymai?

Atsakymai: iki pandemijos atneštų ribojimų ir pokyčių visiškai ar didžiąja dalimi gimdymo metu suteikta priežiūra patenkintos buvo 79 procentai, o visiškai ar didžiąja dalimi nepatenkintos – 16 procentų gimdžiusiųjų. Paskelbus karantiną, o kartu su juo įvedus ir daugelį gimdymo priežiūrą paveikusių ribojimų, per pirmąją pandemijos bangą (2020 metų kovo – gegužės mėnesiais) patenkintų moterų procentas nukrito iki 70, nepatenkintų pakilo iki 21. Trečiuoju mūsų išskirtu laikotarpiu, kurį vadiname pandemija po pirmosios bangos, pasitenkinimas gimdymo metu gauta priežiūra sugrįžo į priešpandeminį lygį – 80 procentų respondenčių atsakė, kad buvo visiškai ar didžiąja dalimi ja patenkintos, o 15 – visiškai ar didžiąja dalimi nepatenkintos.

Pogimdyvinės priežiūros vertinimai taip pat skyrėsi priklausomai nuo karantino etapo. Iki pandemijos visiškai ar didžiąja dalimi pogimdyvine priežiūra patenkintos buvo trys iš keturių (75 procentai) respondenčių, o 17 procentų – visiškai ar didžiąja dalimi nepatenkintos. Pirmosios bangos metu situacija gana ryškiai keitėsi, ir, kad buvo visiškai ar didžiąja dalimi patenkintos, atsakė 65 procentai, o kas ketvirta (25 procentai) sakė, kad buvo visiškai ar didžiąja dalimi nepatenkintos. Vėliau, kiek sušvelninus pradinius apribojimus, moterų, visiškai ar didžiąja dalimi patenkintų pogimdyvine priežiūra, procentas paaugo iki 70, o nepatenkinamai ją vertinusiųjų sumažėjo iki 21 procento, tačiau iki priešpandeminio lygio nebesugrįžo.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Gimdėte Lietuvoje 2021 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi