Moterų psichikos sveikatos iššūkiai po gimdymo išlieka tokie patys

Vakar – spalio 10-ąją – minėjome Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, todėl šio duomenų trečiadienio įrašą skiriame apklausos „Mano gimdymas“ duomenims apie moterų psichikos sveikatą po gimdymo apžvelgti.

Pogimdyminė depresija – vienas dažniausių psichikos sutrikimų, pasireiškiančių moterims po gimdymo. „Mano gimdymas“ apklausos duomenimis, moterų, kurioms galima būtų įtarti pogimdyminę depresiją, skaičius per pastaruosius 3 metus reikšmingai nesikeitė ir yra stabilus – siekia 22–24 proc. Iš apklausoje dalyvavusių moterų, kurios gimdė 2020 m., reikšmingus pogimdyminės depresijos simptomus patyrė 22,1 proc. moterų, iš gimdžiusių 2021 m. – 24,1 proc., 2022 m. – 24,4 proc.

Moterų psichikos sveikata po gimdymo

Dalis moterų savo gimdymą išgyvena kaip itin skaudžią patirtį, dėl to vėliau joms gali pasireikšti potrauminės reakcijos ar net potrauminio streso sutrikimas. „Mano gimdymas“ apklausos duomenimis, moterų, kurioms galima būtų įtarti potrauminio streso sutrikimą po gimdymo, skaičius paskutinius pora metų yra taip pat stabilus – tarp gimdžiusiųjų 2021 m. moterų, kurias kamuoja reikšmingos potrauminės reakcijos, buvo 1,2 proc., o tarp gimdžiusiųjų 2022 m. – 1,3 proc. Tarp gimdžiusiųjų 2020 m. tokių moterų buvo reikšmingai daugiau – net 3,4 proc. Tikėtina, kad toks padidėjimas susijęs su COVID pandemijos pradžia ir ribojimais, kurių turėjo laikytis 2020 m. gimdžiusios moterys. Tvyrojo nežinomybės baimė dėl viruso, į gimdymo stacionarus nebuvo įleidžiami jokie lydintys asmenys, pagalbos galimybės po gimdymo taip pat buvo apribotos.

Užsitęsus psichologiniams sunkumams, išgyvenant stiprų emocinį skausmą, moterims gali kilti minčių apie savęs žalojimą. „Mano gimdymas“ apklausos rezultatai rodo, kad tokios mintys nėra labai retas reiškinys ir net vienai iš 10 pastaraisiais metais gimdžiusių moterų gali kilti noras save žaloti. Iš apklausoje dalyvavusių moterų, kurios gimdė 2020 m., pasireiškusias mintis apie savęs žalojimą nurodė 9,6 proc. moterų, iš gimdžiusių 2021 m. – 9,8 proc., 2022 m. – 10,4 proc.

Kas galėtų prisidėti prie moterų psichikos sveikatos sutrikimų prevencijos? Į paskutiniųjų metų „Mano gimdymas“ apklausą įtraukėme klausimus, liečiančius gimdyvių informuotumą apie galimus moterų psichikos sveikatos sunkumus po gimdymo. 2022 m. spalio 10 d. įsigaliojo LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-900 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo numatoma, kad iš akušerijos stacionarų išrašoma pacientė turi būti informuojama (žodžiu ir įteikiant rašytinę informaciją) apie pogimdyminės depresijos požymius ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose teikiamos paslaugos pogimdyminės depresijos simptomus patiriančioms pacientėms. Šiuo pakeitimu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) inicijavo informuotumo didinimą tikslinei grupei (moterims po gimdymo) ir kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis parengė bei išplatino skaitmeninę dalijamąją medžiagą.

Informuotumo didinimas yra svarbi prevencijos dalis, kurią derinant su kitomis prevencijos ir pagalbos priemonėmis, galima siekti geresnės moterų psichikos sveikatos priežiūros bei paslaugų pasiekiamumo. „Mano gimdymas“ apklausos rezultatuose  įsakymo teigiamas poveikis – žymus moterų informuotumo padidėjimas — stebimas jau pirmaisiais SAM ministro įsakymo įsigaliojimo mėnesiais. Palyginome moterų, kurios gimdė 2022 sausio–rugsėjo mėnesiais, atsakymus su tų, kurios gimdė spalio mėnesį ir vėliau, t. y. įsigaliojus įsakymui dėl informuotumo.

Informacijos apie pogimdyminę depresiją suteikimas

Tarp gimdžiusiųjų iki spalio mėn. moterų, kurios negavo jokios informacijos apie pogimdyminę depresiją, buvo net 81,8 proc., tuo tarpu gimdžiusiųjų spalio mėnesį ir vėliau – beveik perpus mažiau (45,6 proc.). Informacinę medžiagą (pvz., skrajutę, informacinį lapelį) iš viso gavo 44,1 proc. moterų, gimdžiusių 2022 m. spalio–gruodžio mėnesiais (10,7 proc. moterų buvo informuotos dar ir papildomai – žodžiu), tik žodžiu informuotos buvo 10,5 proc. moterų (tačiau 8,3 proc. buvo tik trumpai užsiminta, o išsamiai informuotos žodžiu 2,2 proc. moterų). Visapusiškas informacijos apie pogimdyvinę depresiją ir pagalbos galimybes prieinamumas yra svarbus žingsnis įtvirtinant moterų reprodukcines teises Lietuvoje, tarp kurių neabejotinai yra teisė į emociškai ir fiziškai saugią nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio sveikatos priežiūrą. Todėl ir toliau seksime, kaip vyksta moterų informavimas ir ką galime padaryti daugiau.

Projektas NVOK06297 finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso atranką.

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi