Kaip gimdymas operacinėje keičia pirmuosius kūdikių ir moterų patyrimus?

Lietuvoje 2019 m. natūraliais takais pagimdė 79,6% moterų, planinė Cezario pjūvio operacija (CPO) atlikta 7,3% ir skubi/neatidėliotina CPO atlikta 13,1% (oficialūs Higienos instituto statistiniai duomenys). „Mano gimdymas” apklausoje dalyvavo 135 moterys, kurioms buvo atlikta planinė CPO ir 345 – skubi/neatidėliotina CPO 2019-2020 m. Šiandien norime pasidalinti apibendrinta jų patirtimi.

Iš apklausoje dalyvavusių moterų, kurioms buvo atlikta skubi/neatidėliotina CPO, 43,5% operacija buvo atlikta atsiradus komplikacijų prieš prasidedant gimdymui ar pačioje gimdymo proceso pradžioje, o likusioms 56,5% moterų – nepavykus pagimdyti natūraliais takais. Planinės CPO atveju 4,4% moterų teigė, kad operacija taikyta pakankamai nepaaiškinus ir/ar negavus sutikimo. Skubios/neatidėliotinos CPO atveju pakankamo paaiškinimo ir/ar atsiklausimo dėl siūlomos operacijos trūko 12,2% moterų (atitinkamai 12,8%, kai operacija atlikta nepavykus pagimdyti natūraliais takais ir 11,3%, kai operacija atlikta dėl komplikacijų iki gimdymo ar pačioje jo pradžioje).

Operacinėje buvo sudaryta galimybė oda-oda (angl. skin-to-skin) kontaktui su naujagimiu 34,1% moterų, kurioms buvo atlikta planinė CPO ir 15,1% moterų, kurioms buvo atlikta skubi/neatidėliotina CPO – visoms joms kūdikis buvo iš karto (ne vėliau nei per 5 min.) uždėtas ant krūtinės. Dalinis kontaktas (pvz., kūdikis buvo tik trumpam priglaustas, leista tik pabučiuoti ar pan.) buvo suteiktas 34,1% moterų po planinės CPO ir 40% po skubios/neatidėliotinos CPO. Kūdikis buvo tik iškeltas parodyti 12,6% moterų po planinės CPO ir 16,2% po skubios/neatidėliotinos CPO. Nesant galimybės naujagimio ir mamos oda-oda kontakto, buvo sudaryta galimybė tokiam kontaktui su kitu artimu asmeniu (pvz., tėvui) 7,4% po planinės CPO ir 5,5% po skubios neatidėliotinos CPO. Tik 8,8% po planinės CPO ir 2% po skubios/neatidėliotinos CPO buvo sudarytos “auksinės valandos” sąlygos, kuomet naujagimis netrukdomas, be pertrūkių paliekamas gulėti mamai ant krūtinės bent valandai laiko, siekiant paskatinti natūralią žindymo pradžią. Tik 7,4% po planinės CPO ir 5,8% po skubios/neatidėliotinos CPO pirmasis naujagimio žindymas įvyko operacinėje.

Apie 13,3% moterų, kurioms buvo atlikta planinė CPO, ir net 22%, kurioms buvo atlikta skubi/neatidėliotina CPO, liko nepatenkintos joms suteikta priežiūra gimdymo metu. Po CPO būnant ligoninėje net 34,4% moterų teigė negavusios išsamios informacijos apie jų sveikatos būklę (4,6% moterų pačios klausimų neuždavė, o 7,1% negavo išsamios informacijos net pačios pasiteiravusios). Pogimdymine priežiūra ligoninėje liko nepatenkintos 23,7% moterų, kurioms buvo atlikta planinė CPO ir 20,9% tų, kurioms buvo atlikta skubi/neatidėliotina CPO.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi