Kaip moterys Lietuvoje vertina specialistų paslaugas, joms suteiktas gimdant?

Apklausos „Mano gimdymas“ duomenimis, bendras pasitenkinimas gimdymo priežiūra auga – 82 procentai respondenčių, gimdžiusių Lietuvos ligoninėse 2022 metais, paslaugas vertina kaip gerai ar puikiai suteiktas. Šis skaičius nepakito nuo 2021-ųjų ir paaugo, palyginti su ankstesniais metais – 2020-aisiais tokių moterų buvo 76, o 2019-aisiais – 75 procentai. Tačiau vertinant kitą rodiklį – pasitenkinimą po gimdymo suteikta priežiūra – situacija keičiasi į kitą pusę: nuo 2019-ųjų, kai pogimdymine priežiūra patenkintų buvo 75 procentai naujų mamų, šis rodiklis po truputį, tačiau nuolat mažėjo ir 2022-aisiais jau buvo 71 procentas.

Gimdymo priežiūros teigiamo vertinimo pokyčiai

Tik kiek daugiau nei du trečdaliai – 69 procentai – moterų rekomenduotų kitoms ligoninę, kurioje gimdė jos pačios. Šis rodiklis išlieka maždaug stabilus per ketverius apklausos „Mano gimdymas“ aktyvumo metus: prastesnis vertinimas (62 procentai) buvo 2020-aisiais – gali būti, kad tai susiję su karantino apribojimais, kurie moterims sukėlė daug nerimo, neaiškumo, nepatogumo, be to, jos neteko išorinės pagalbos galimybės. Šis skaičius – šalies vidurkis, tačiau jį sudaro labai reikšmingai besiskiriantys konkrečių ligoninių vertinimai.

Daugiausiai rekomendacijų – net iš 85 procentų respondenčių – 2022-aisiais susilaukė Kauno Krikščioniškieji gimdymo namai, o mažiausiai – 48 procentų – Šiaulių respublikinė ligoninė. Metais anksčiau, 2021-aisiais, labiausiai rekomenduojami buvo tie patys Krikščioniškieji gimdymo namai ir Tauragės ligoninė – po 86 procentus. Rečiausiai rekomenduojamos buvo Klaipėdos universitetinė ligoninė (47 proc.) ir Šiaulių respublikinė ligoninė (56 proc.). Rekomendacijų skaičius kitoms ligoninėms nuo 2019-ųjų svyruoja, tačiau minėtos ligoninės išlaiko tendenciją – tos pačios nuolat yra ir prie labiausiai, ir prie mažiausiai rekomenduojamųjų.

Gydytoją, su kuria:iuo gimdė, kitai gimdančiajai rekomenduotų maždaug pusė – 52 procentai – 2022 metais gimdžiusiųjų, o akušerę:į – 56 procentai. Šiek tiek didesnis pasitenkinimas akušerės:io, o ne gydytojo :s darbu išlieka nuo 2019-ųjų, kai atitinkamai tuos pačius specialistus kitoms būtų rekomendavę 52 ir 49 procentai naujų mamų*.

Labiausiai 2022-aisiais moterys rekomenduotų rinktis tą pačią:tį akušerę:į Tauragės (83 proc.) ir Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (72 proc.), mažiausiai – Vilniaus gimdymo namuose (40 proc.), Vilniaus klinikinėje ligoninėje (Antakalnio) ir LSMU Kauno ligoninėje (po 51 procentą). Gydytoją, kuri:s buvo šalia gimdant, dažniausiai rekomenduoja gimdžiusios Kauno P. Mažylio gimdymo namuose (65 proc.) ir kitose mažosiose ligoninėse (66 proc.), o rečiausiai – Klaipėdos universitetinėje (39 proc.) ir Šiaulių respublikinė ligoninėje (41 procentas).

Kaip yra su gąsdinimais, patyčiomis, prievarta, kurie yra vis dažniau pastaruoju metu girdimo termino – akušerinio smurto – dalis?

Smurto apraiškos gimdymo įstaigose

Šis rodiklis išlieka maždaug stabilus: 2022 metais vieną ar kelias psichologinio smurto apraiškas gimdymo įstaigoje patyrė 16 procentų, 2021 – 15, 2020 – 16, 2019 – 17 procentų gimdžiusių moterų**. Ligoninės, kuriose 2022 metais moterims su šiuo reiškiniu teko susidurti rečiausiai (bet vis tiek beveik kas dešimtai): Krikščioniškieji, LSMU Kauno ligoninė ir Kauno P. Mažylio gimdymo namai, o dažniausiai (beveik kas penktai gimdyvei): Šiaulių, Vilniaus klinikinėje (Antakalnio) ir VU Santaros klinikų ligoninėse.

Apklausą „Mano gimdymas“ užpildė 1763 moterys, gimdžiusios 2022 metais, 2212, gimdžiusių 2021-aisiais, 1546, gimdžiusios 2020-aisiais ir 1139 2019-aisiais Lietuvoje gimdžiusios moterys.

„Mano gimdymas“ apklausoje užpildytų anketų skaičius

* Apie akušerių darbo įtaką gimdymo patirties vertinimui rengsime atskirą įrašą. 
** Moterų psichologinei sveikatai, jos sąsajoms su gimdymo patirtimi taip pat planuojame skirti atskirą įrašą.

Projektas NVOK06297 finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso atranką.

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi