MGIS pozicija dėl cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos teikimo tvarkos

Jau daugiau nei metus Lietuvoje tęsiasi iniciatyvos „Moterų teisė pasirinkti gimdymo būdą Lietuvoje cezario būdu” įtvirtinti nėščiosios galimybę pasirinkti cezario pjūvio operaciją (toliau – CPO) savo noru/be medicininių indikacijų. Liepos pradžioje Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė siūlomą CPO nėščiosios pageidavimu paslaugos suteikimo tvarką, kuriai parengėme komentarus.

Pirmiausia norisi pasidžiaugti, kad procesas pajudėjo ir yra matomas rezultatas. Moters poreikių ir pasirinkimų gerbimas, teisė jai pačiai spręsti apie savo gimdymą yra neatsiejama žmogaus, moterų, reprodukcinių teisių dalis. Būtent todėl svarbu pabrėžti, kad CPO nėščiosios pasirinkimu tvarka neturi būti atbaidanti ar baudžianti moterį už pasirinkimą. Mūsų pozicija trumpai:

  1. Siūlymas moterims pačioms apmokėti galimas komplikacijas yra neetiškas. Negalima tolesniam gydymui išskirti šių moterų iš visų kitų gimdyvių ir privaloma laikytis žmogaus ir pacientų teisių principų.
  2. Apmokėjimas turi vykti nustatant sumą, kuri padengtų skirtumą tarp CPO kainos pagal TLK ir naujosios opcijos CPO nėščiosios pasirinkimu, o ne pilnai apmokestinant operaciją
  3. Turime gerbti moters pasirinkimą, kurį nulemia labai daug veiksnių. Tik konkreti gimdyvė gali pasakyti, kokios rizikos jai atrodo reikšmingos. CPO moters pasirinkimu yra viena iš galimybių, kurią įteisinus ir sukūrus veikiančią paslaugos teikimo tvarką, turėsime vieną papildomą žingsnį reprodukcinių teisių užtikrinimo kelyje. Toks žingsnis nėra priešprieša PSO rodikliams, o tik praplečia pasirinkimus.

Išsamesnį mūsų komentarų tekstą rasite prisegtame dokumente

Gimdėte Lietuvoje 2023 metais? Kviečiame pasidalinti savo gimdymo patirtimi