Apklausos Rezultatai  ⇢

Naujienos

Apie Mus

Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga (MGIS) jungia žmones ir organizacijas, kurios siekia mediciniškai ir psichologiškai saugios gimdymo priežiūros Lietuvoje, atstovauja gimdyvių teisėms dialoge su sveikatos priežiūros ir politikos organizacijomis ir advokatauja už į gimdyvę orientuotus pokyčius nėštumo ir gimdymo priežiūros sistemoje.

MGIS misija

Įgarsinti gimdyves ir joms atstovauti siekiant psichologiškai ir fiziškai saugios gimdymo patirties. Nors galime džiaugtis puikiais gimdyvių ir naujagimių išgyvenamumo rodikliais Lietuvoje, tikime, kad XXI amžiuje jie yra tik pagrindas, nuo kurio atsispiriant galima kurti dar palankesnę gimdyvei priežiūros sistemą. Esame tikros, kad tik atvirai kalbant apie iššūkius nėštumo ir gimdymo priežiūros sistemoje galime pasiekti pokyčio ir pasukti dėmesį į pačią gimdyvę bei jos išgyvenimus ir teises.

Pagrindiniai tikslai

  • kalbėti apie gimdymo kompleksiškumą, įrodymais grįstos priežiūros, informuoto pasirinkimo svarbą ir galimybes nėštumo ir gimdymo metu;
  • skleisti informaciją ir supratimą apie gimdyvių žmogaus teises, padėti jas ginti;
  • siekti veiksmingo bendradarbiavimo su medicinos ir mokslo įstaigomis
  • diegti pokyčius, geriausiai atitinkančius šiuolaikinių nėščiųjų ir gimdyvių poreikius.

Vykdomi projektai

2023 07 01 – 2023 11 30 vykdomas projektas nr. NVOK06297 „Asociacijos „Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos” tvarus vystymasis” finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso atranką. Finansuojama suma 13546 eurų.

2022 10 25 – 2022 12 31 kartu su VšĮ Mediapressa vykdytas projektas nr. NVOK00143 „VšĮ “Mediapressa” institucinių gebėjimų stiprinimas nėščiųjų, gimdyvių, moterų po gimdymo ir šeimų, auginančių kūdikius geresnės padėties ir teisių užtikrinimui Lietuvoje”, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Nevyriausybinių  organizacijų fondo 2022 Nevyriausybinių organizacijų institucinio gebėjimų stiprinimo projektų atrankos konkursą.

2020-2021 m. vykdyta informacinė kampanija „Gimdymo patirtys ir gimdyvių teisės Lietuvoje“ (Nr. K1-O3-IP-M-161). Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau informacijos apie vykdytą projektą – Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos Facebook paskyroje.